UPCOMING PENNWELL EVENTS

Event Title Date

POWER-GEN Africa

Jul 15, '15 - Jul 17, '15

DistribuTECH Africa

Jul 15, '15 - Jul 17, '15

Coal-Gen 2015

Dec 8, '15 - Dec 10, '15

Power-Gen International

Dec 8, '15 - Dec 10, '15

Nuclear Power International

Dec 8, '15 - Dec 10, '15

Renewable Energy World Conference & Expo N.A.

Dec 8, '15 - Dec 10, '15

DistribuTECH 2016

POWER INDUSTRY EVENTS

Event Title Date

HydroVision International

Jul 14, '15 - Jul 17, '15